Winkels

Winkels: niet zelden ontstaat er verwarring tussen winkels en showrooms.

Een winkel, baanwinkel of een ruimte voor grootschalige kleinhandel, is een ruimte ten behoeve van verkoop aan de eindgebruiker of "B to C" (business-to-consumer).

Vaak wordt door de leek aangenomen dat kleinhandel plaats kan grijpen in een ruimte die zich daar qua configuratie toe leent, ongeacht de bestemming van het gebouw of de grond. Jammer genoeg is dit niet zo en zal stedenbouw hier snel een stokje voor steken.

Winkels dienen dus gelegen te zijn in een woonzone, dus vb. langs een steenweg, of in een daarvoor bestemde zone, nl. retailzone, vb. "The Loop".

Dergelijke winkelpanden kan u terug vinden op onze verkoopspagina of verhuurpagina.