U wilt bedrijfsvastgoed verkopen/verhuren?

U wilt uw bedrijfsvastgoed verkopen?

 • Onze vertrouwensrelatie begint met een goed en helder gesprek. We inventariseren en analyseren wat uw wensen en verwachtingen zijn. Daar nemen we ruimschoots de tijd voor.
 • Een succesvolle verkoop start bij het verkennen en bespreken van de locatiegerelateerde- en stedenbouwkundige mogelijkheden of potentieel van het goed.
 • We gaan verder met het cijfermatig onderbouwen van een marktconforme en realistische waardebepaling van uw eigendom.
 • Ook kunnen wij u helpen bij de ontwikkeling van vastgoedprojecten en verkavelingen.
 • De facto bedrijfsvastgoed zorgt niet enkel voor vastgoedtransacties van bestaande gebouwen. We hebben ook een extensieve ervaring in het begeleiden van nieuw te ontwikkelen vastgoedprojecten en reconversieprojecten.

Eens we elkaar kunnen vinden in de voorgaande stappen kan onze opdracht concreet van start gaan:

 • We verzorgen de opmaak van uw persoonlijk dossier, eventueel in samenspraak met uw advocaat, notaris en/of boekhouder-accountant.
 • Wij vragen alle wettelijke en relevante informatie aan bij de verschillende overheidsinstanties, zoals bodemattesten, uittreksels uit vergunningen- en plannenregisters, kadastrale leggers en plannen, verkavelingsvergunningen, enz... Ook leggen we indien nodig persoonlijke contacten met de technische diensten van steden en gemeenten.
 • We trekken alle registers open om snel en efficiënt een koper te vinden voor uw vastgoed, tegen de meest optimale prijs. Daarvoor wenden we de nodige kennis, ervaring, netwerken, marketing en heldere communicatie aan.
 • Desgewenst kan u rekenen op onze absolute discretie (discrete verkoop).
 • We houden u regelmatig op de hoogte over de interesse voor uw eigendom op de markt en de evolutie van uw dossier. Onze medewerkers beheersen uw dossier, hoe complex ook, tot in de puntjes.
 • We adviseren en begeleiden u tijdens de onderhandelingen en zorgen ervoor dat contracten en afspraken juridisch, administratief en fiscaal optimaal geregeld zijn.
 • Wij stellen de verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper op, accuraat, volledig en duidelijk, opdat geen ruimte gelaten wordt voor discussie achteraf.
 • Bij het finaliseren van deze stap zorgen we ervoor dat de ondertekende verkoopovereenkomst met alle bijlagen netjes bij uw notaris worden aangeleverd, zodat de akte zo spoedig mogelijk verleden kan worden. 
 • Onze missie is om kopers en verkopers samen te brengen en beide partijen gemoedsrust te bieden tijdens het verkoopproces.
         
         Voor minder dan dat gaan we niet!
Contacteer ons voor een gesprek.
 

U wilt uw bedrijfsvastgoed verhuren?

 • Ook hier is aanvangen met een goed en helder gesprek de eerste stap. We inventariseren uw verwachtingen en wensen en nemen uitgebreid de tijd om een duidelijk beeld te krijgen van uw verwachtingen.
 • We starten uw persoonlijk dossier op, in gezamenlijk overleg, indien nodig, met uw advocaat of boekhouder-accountant. U kan altijd bij ons terecht voor een update van uw vastgoedzaken.
 • Met onze jarenlange ervaring kennen we de gangbare huurprijzen op de bedrijfsvastgoedmarkt. Na gezamenlijk overleg weet u precies wat u kan verwachten inzake haalbare huurprijzen.
 • De facto bedrijfsvastgoed trekt alle registers voor u open om snel en efficiënt een huurder te vinden. We onderhouden voortdurend contacten met vastgoedgeïnteresseerden. Zo vinden we snel een match. 
 • We houden u stelselmatig op de hoogte over de vorderingen in uw dossier. Onze medewerkers beheersen uw zaak, hoe complex ook, tot in de puntjes. Evident adviseren en begeleiden we u tijdens de onderhandelingen.
 • Bij het opstellen van een huurovereenkomst zorgen we ervoor dat alle documenten, contracten en afspraken, juridisch, administratief en fiscaal zo optimaal mogelijk geregeld zijn.
 • Onze missie is om huurders en verhuurders samen te brengen en beide partijen de gemoedsrust te bieden van een langdurige huurder-verhuurderrelatie.

        Voor minder dan dat gaan we niet!

We bespreken graag met u uw noden en wensen, en het potentieel van uw bedrijfsvastgoed. Voor een vrijblijvend en helder gesprek, meer informatie of begeleidend advies, aarzel niet ons te contacteren ! We vertellen u graag persoonlijk wat we allemaal voor u kunnen doen.

Een pand aanbieden