Bedrijfsgronden

Bedrijfsgronden en het belang van hun ligging:


Zoals voor alle activiteiten is vooral de ligging van een bedrijfsgrond van primordiaal belang en is de nabijheid van snelwegen en uitvalswegen, zeer bepalend voor het prijsniveau.

Bedrijfsgronden, zijn gronden waarop men bedrijfshuisvesting met mogelijks als nevenbestemming bewoning, al dan niet onder de vorm van een "huisbewaardersfunctie", kwijt kan.
Deze gronden bevinden zich vrijwel exclusief in industrieparken, KMO-zones, ambachtelijke zones en daarvoor bestemde distributiezones.
Industriezones zijn meestal bestemd voor bedrijven die een milieubelastende activiteit uitoefenen.

Bedrijfsactiviteiten zijn vaak in klasses (Vlarebo) opgedeeld. Klasse 1, klasse 2 of meldingsplicht (niet-vergunningsonderhevig).

Industriële toplocaties, in het Gentse met liggingen langs snelwegen vb. E40 of E17 halen vandaag prijzen tot +/- € 200/m². Langs de ring rond Gent zijn haalbare prijzen, voor gronden met een zichtlocatie, 125 à 140 €/ m². Gronden op dezelfde locatie en met een goede configuratie, maar met een niet-visibele locatie halen prijzen van +/- 110 €.

Dit type van gronden vind je terug op www.bedrijfsgronden.be.